Minä onnistuin -timantit

Koska olen saanut useampia positiiviseen pedagogiikkaan liittyviä materiaalipyyntöjä, päätin kysyä, voisinko jakaa Nollasta kuuteen -sivustolle Projektisankareiden (Instagram-tili) mainion työvälineen, jonka pääosassa ovat Minä onnistuin -timantit, sekä koota samalla muiden käyttöön setin timantteja.

Minä onnistuin -timanteissa toteutuu nimittäin mielestäni hienosti hyvän huomaaminen, joka tukee lapsen hyvinvointia. Esimerkiksi Tutkittua varhaiskasvatuksessa -sivuston artikkelissa Hyvinvoinnin supervoimat positiivisen pedagogiikan työkauluina (Samuli Ranta, 2019) -artikkelissa yhdeksi viidestä supervoimasta nimetään onnistumisen kokemukset. Ja juuri niihin Minä onnistuin -timanteilla voidaan kiinnittää erityistä huomiota!

Projektisankarit kertovat timanteista

”Otimme vuoden 2020 loppupuolella ryhmäämme käyttöön Minä onnistuin -timantit, joiden tavoitteena oli tehdä arjen onnistumiset näkyväksi niin lapsille kuin aikuisille. Idea timanteista syntyi marraskuun väsyneinä tunteina, raskaan syksyn jälkeen. Ryhmämme oli vilkas ja monin tavoin haastava, ja kaipasimme kipeästi keinoa muuttaa vuorovaikutusta positiivisempaan sekä ohjata lapsia huomaamaan oman toiminnan seuraukset. Onnistumistimantit yllättivät monipuolisuudellaan jopa meidät. Ne osoittautuivat nopeasti mitä parhaimmaksi pedagogisesti työkaluksi.

Minä onnistuin -timantit toimivat seuraavasti: 

  • Valitaan paikka Minä onnistuin -seinälle, johon timantit keskitetysti kerätään. Seinän on hyvä olla ryhmässä keskeisellä paikalla ja helposti lähestyttävissä.
  • Timanttien ideaa voi avata lapsille esimerkiksi yhteisesti onnistumisia ja harjoiteltavia asioita pohtien. Onnistumisten ei tarvitse olla vain lasta haastavien asioiden huomiointia, vaan yhtä lailla tärkeää on huomata kaikki hyvä mitä päivän aikana on tapahtuu.
  • Annettu timantti kiinnitetään seinään, ja timantin viereen (eli esim. suoraan seinään kiinnitettyyn taustapahviin) kirjoitetaan aina lapsen nimi ja onnistumisen aihe.
  • Kun Minä onnistuin -seinä on täyttynyt timanteista, pidetään timanttijuhlat!
  • Timanttijuhlissa timantit otetaan pois yhdessä lasten kanssa ja lasketaan, kuinka monta niitä on kertynyt. Tämä on myös oivallinen hetki matemaattisien taitojen harjoitteluun, kuten lukumäärien sekä kymppien ja ykkösten laskemiseen.
  • Timanttijuhlissa kaikki saavat mitalin, ja jokaisesta kerrotaan jokin onnistuminen, joka on kirjattu seinälle.
  • Saaduista timanteista eli onnistumisista voi myös halutessaan koota jokaiselle henkilökohtaisen diplomin.”

Nollasta kuuteen -sivustolla on julkaistu myös teemaan sopivat diplomit ja mitalit.

Timantit arvioinnin ja hyvinvoinnin välineinä

Projektisankarit jatkavat: ”Meidän ryhmässä timantteja kerätään jo kolmatta kertaa. Timantit ja niistä saadut mitalit ovat olleet lapsille todella tärkeä juttu, mutta ne ovat toimineet myös mainiona arvioinnin välineenä meille aikuisille. Olemme ottaneet tavaksi dokumentoida jokaisen lapsen kaikki onnistumiset myös itsellemme talteen arviointia ja kehittämistä varten. Onnistumisten koontia kirjatessa on konkreettisesti nähtävissä ketkä lapsista ovat saaneet erityisen paljon timantteja ja keiden onnistumisia olisi vielä tärkeää huomioida enemmän. Myös se, mistä asioista kutakin on timantein huomioitu, on mielenkiintoista seurata.

Timanteista on ollut hyötyä myös esiopetussuunnitelmakeskusteluja käydessä. Niiden avulla olemme voineet konkreettisesti näyttää vanhemmille, miten monessa asiassa lapsi on mennyt eteenpäin ja miten syksyllä asetetut tavoitteet ovat toteutuneet arjessa.

Kaiken tämän lisäksi timantit ovat auttaneet meitä keskittymään hyvään ja lisänneet työssä jaksamista vilkkaassa ryhmässä. Välillä hektinen arki ei kuormita enää samalla tavalla, sillä timantit ovat lisänneet luontevasti positiivista vuorovaikutusta koko ryhmän kesken.”


Minä onnistuin -timantit
Nollasta kuuteen -versiot timanteista.
Minä onnistuin -diplomi
Yksi värimalli tulevista diplomeista. Löydät diplomit täältä!
Timanttinen onnittelukortti eskarilaiselle todistuksen kaveriksi.


Muistathan: voit vinkata matskuista esim. linkillä tai postauksen lopusta löytyvien painikkeiden avulla, mutta ladattujen tiedostojen jakaminen sähköisesti on kiellettyä. Kiitos yhteistyöstä!

Mikäli käytät timantteja ja julkaiset kuvia Instagramissa, muistathan merkitä kuviin @projektisankarit ja @nollastakuuteen. Jaa postauksiin toki myös muita käyttämiäsi sovelluksia, sillä timantteja voi käyttää monella muullakin tavalla, kuten sarjoittamiseen, lukumäärien harjoitteluun, parien etsimiseen ja värien opetteluun.

Tutustu myös matikkatimantteihin, joissa on hieman eri värit kuin Minä onnistuin -timanteissa. Matikkatimantit sopivat vielä paremmin matemaattisiin puuhiin ja värien opetteluun.

Matikkatimantit-kuvitukseen

Kiva jos kommentoit!

Ajatus aiheesta “Minä onnistuin -timantit”