Kulkuvälinekortit

Tulostettavat kulkuvälinekortit sisältävät 60 korttia (vaihtoehtona sekä valkoinen että värillinen tausta), ja lisämateriaalina on kuvissa esiintyviin kulkuvälineisiin liittyviä lukuisia yhdyssanoja erikseen pilkottuina. Kortit sopivat mm. sanavaraston kartuttamiseen, kulkuvälineiden luokitteluun (esim. jaottelu maalla, vedessä ja ilmassa kulkeviin), laskemiseen (esim. kuinka monta talveen liittyvää kulkuvälinettä kuvista löytyy), kirjainten/äänteiden harjoitteluun (etsitään esim. tietyllä äänteellä alkavat sanat) ja yhdyssanojen tutkimiseen, sillä niitä on tässä sarjassa paljon.

Sovella tehtäviä lasten iän, taitojen yms. mukaan eli valitse käyttöön juuri teidän ryhmälle sopivat ja sopiva määrä kortteja. Vähemmän on helpompi vaihtoehto!


Luokittelu kulkutavan mukaan

Tutkikaa valittuja kuvia ja käykää läpi kuvissa olevat sanat (esille tulee ehkä synonyymeja, kuten puhekieliset versiot raitiovaunu–ratikka). Miettikää myös kulkuvälineiden määritelmiä. Luokitelkaa kuvat neljään ryhmään: maalla, vedessä, ilmassa ja avaruudessa kulkevat. Tarkastelkaa vielä näitä ryhmiä erikseen ja erotelkaa maakulkuvälineet kiskoilla ja muualla kulkeviin, vedessä kulkevat pinnalla ja pinnan alla kulkeviin, ilmassa kulkevat ilmaa raskaampiin ja kevyempiin.

Luokittelu kuljetettavan asian mukaan

Toinen mahdollisuus luokitteluun on tarkastella, kuljetetaanko kulkuvälineellä pääasiassa ihmisiä vai tavaroita. Nämä kaksi ryhmää voidaan jakaa vielä osiin sen mukaan, mahtuuko kuljetettavia ihmisiä / tavaroita yleensä paljon vai vähän. Arvioikaa esimerkiksi kyytiin mahtuvaa ihmismäärää ja järjestäkää kulkuvälineet sen mukaan.

Luokittelu moottorillisiin ja moottorittomiin

Kulkuvälinekortit voidaan jakaa ryhmiin myös sen mukaan, kulkevatko kulkuvälineet eteenpäin moottorilla vai jollakin muulla, kuten ihmis-, eläin- tai tuulivoimalla. Kuvista pitäisi löytyä kulkuvälineitä kaikkiin luokkiin.

Luokittelu pyörien määrän / vuodenajan mukaan

Kuvista voidaan tarkastella pyörien määrää, ja kuvat voi jaotella pinoihin pyörien lukumäärän mukaan: 0/2/3/4/6/8/10/+10. Tähän kannattaa ottaa avuksi numerokortit! Lisäksi kulkuvälineet voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen mukaan, käytetäänkö niitä pääasiassa talvella (tarkemmin: lumisella säällä) vai kesällä vai toimivatko ne ympäri vuoden.

Järjestys koon / vauhdin / matkan pituuden mukaan

Kortit voi laittaa järjestykseen kulkuvälineiden arvioidun koon tai vauhdin mukaan (pienimmästä suurimpaan ja hitaimmasta nopeimpaan). Ja ehkä voisi pohtia kuljettavaa matkaakin: ”Kuinka pitkä matka kyseisellä kulkuvälineellä yleensä kuljetaan kerralla? Millä kuljetaan lyhyitä matkoja, millä pitkiä ja millä jotain siltä väliltä?”

Sanakortit ja yhdyssanat

Kulkuvälineissä on paljon yhdyssanoja, joten olen tehnyt mukaan sanakortit, joita voi hyödyntää haluamallaan tavalla. Näin jo lukeville löytyy lisää haastetta tai materiaaleja voi soveltaa paremmin myös alakoulun puolella. Tai käytä esimerkiksi yhdyssanakorteista vain perusosia, kuten auto, vene, laiva ja lauta, ja yhdistäkää ne oikeisiin kortteihin tai käyttäkää luokittelun apuna. Myös joillekin määriteosille, kuten moottori, potku ja rulla, löytyy useampia kortteja. Huom. Sanakorteissa on mukana punaisella lisää kulkuvälineisiin liittyviä yhdyssanoja, mikäli innostutte!

Alkukirjaimet / tavutus / muut ideat

Sovellusmahdollisuuksia kulkuvälinekorteille riittää! Kortit voi mm. tulostaa tuplana, jolloin niistä muodostuu muistipeli. Niiden avulla voi harjoitella alkukirjaimia sekä tavutusta, ja niihin voi yhdistää sanakortit tms. Ja mikäli keksit muita kivoja sovellusideoita, laita ihmeessä niitä kommentteihin muidenkin iloksi (vaikka vain etunimellä/nimimerkillä). Ja kerro toki kokemuksistasi, mikäli matskut pääsevät käyttöön, sillä olisi kiva kuulla palautetta.

Tulostettavat kulkuvälinekortit

Kulkuvälinekorteista on useampi vaihtoehto: valkoisella taustalla, väritaustalla ja valkoinen tausta pienaakkosilla. Jokaisesta on 10 sivua (6korttia/sivu). Huom. Osa kulkuvälineistä on kahtena vähän erilaisena versiona (sukset, reki). Lisämateriaalina olevat sanakortit ovat omana tiedostonaan (3sivua). Huom! Voit tulostaa haluamasi sivut valitsemalla tulostusasetuksista kohdan ”valitse sivut” tms.Voit mielellään kertoa materiaaleista muille niistä mahdollisesti kiinnostuneille: jaa sivuston osoite tai jaa tietoa somessa. Artikkeleiden lopussa on myös painikkeet jakamista varten, jolloin voit jakaa helposti linkin suoraan kyseiseen sisältöön. Ethän kuitenkaan jaa alkuperäistä materiaalia eteenpäin sähköisesti tai tulosteina. Älä myöskään käytä materiaaleja omissa tuotoksissasi.

Kiva jos kommentoit!